Jokainen voi toimia miten haluaa...


Se johtuu kaksijakoisesta totuudesta- siitä, että ihmisellä ei ole valtaa muiden mieleen, vain omaansa, ja että hän ei voi välittää omien ajatustensa ja tekojensa seurauksia. Ihminen on täysin voimaton muuttamaan tai välttämään olosuhteita, mutta hänellä on täysi valta valita toimeenpanevat ajatuksensa. Valittuaan ajatuksensa hänen on hyväksyttävä niiden täydet seuraukset; toimittuaan hän ei voi paeta toimiensa täysiä seurauksia. 

Laki on universaali ja yksilönvapaus on täydellinen. Ihminen voi toimia miten haluaa, mutta muutkin voivat toimia halunsa mukaan. [....] Koska jokainen ihminen voi toimia, kuten haluaa ja kaikilla muillakin on sama vapaus, ihmisen on ennemmin tai myöhemmin opittava neuvottelemaan muiden ihmisten kanssa. Siihen asti hän kärsii lakkaamatta.

James Allen
Teoksessa:  Valoa elämän vaikeuksissa. (1912, 52)

Kommentit