Kirjoitettu

 


Kuva MM


Tervehdin ilolla VAMK:n Energiaa-verkkolehteä, joka aloitti toimintansa menneenä vuonna (2020). Olen kaivannut tällaista. Julkaisumoponi on lähtenyt keulimaan niin kuin iloilen varsa kesäniityllä. Ensimmäinen kirjoitukseni oli otsikolla Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö Vaasan ammattikorkeakoulussa. Käsittelin kirjoituksessa opinnäytetyöohjeen pohjalta päiväkirjamuotoista opinnäytetyötä, joka on varsin käypä vaihtoehto henkilölle, joka on töissä ja joka haluaa konkreettisesti ottaa haltuun käytännön työtehtäviinsä liittyvän teorian.

 

Toinen kirjoitukseni julkaistiin tammikuussa 2021. Se on otsikoitu Muuttuvat oppimisympäristöt. Sivuan kirjoituksessani  digiloikkaa, joka on tapahtunut hetkessä pandemian kurittaessa maailmaa. Opettajien huikea resilienssi ja muutoskyky kautta maailman on ollut hieno kokemus. Samoin se, että vaikka on haasteita, on aina myös mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla ja oppia.

 

Kolmannessa kirjoituksessa käsittelin hyvää tieteellistä käytäntöä. Kirjoitus on otsikoitu Hyvä tieteellinen käytäntö kirjallisissa tehtävissä ja tutkimuksessa.  Kirjotus syntyi luennonvalmistelun sivutuotteena, kun TENK-yhteyshenkilön roolissa minulla oli mahdollisuus puhua aiheesta kollegoilleni.

Neljännessä kirjoituksessani keskityn muuttuviin työmarkkinoihin ja tulokulmani aiheeseen liittyi prekarisaatioon. Otsikoin kirjoitukseni Prekarisaatio ja alustatalous -yrittäjä vasten parempaa tietoaan.  Alustatalous nimittäin on ilmiönä tavattoman kiinnostava. Säädökset, kuten yleensä, laahaavat hieman jäljessä ja käytännössä alustaa ansainnassa hyödyntävä törmää todennäköisesti tilanteeseen, jossa verottaja tulkitsee hänet yrittäjäksi. Se voi tulla erittäin ikävänä yllätyksenä.

 

Viides kirjoitukseni on otsikoitu  Kirjallisuuskatsaus opinnäytetyön muotona. Tässä kirjoituksessa tarkastelen kirjallisuuskatsausta ja tutkimusongelman ja siitä johdetun tutkimuskysymyksen roolia tieteellisessä tutkimuksessa. Tämän artikkelin toivon auttavan lukijaa ymmärtämään toisasalta tutkimuskysymyksen tärkeän merkityksen ja toisaalta erilaiset kirjallisuuskatsauksen lähestymisnäkökulmat.


Kommentit