Kierrätysmateriaalia


Tuvassa olevissa hirsissä on palojälkiä.  Siitä voi päätellä, että tämä talo on rakennettu purkuhirsistä.  Olisi kiva tietää, missä talo on alunperin ollut. Ennen ei ihmisillä ollut varallisuutta välttämättä kovin paljon. Jos mieli omaan tupaan, piti olla säästeliäs, luova ja käsistään kätevä. Kaikki sopiva materiaali säästettiin ja käytettiin uudelleen. Pankeista ei saanut lainaa mielin määrin eikä runsasta lainanottoa pidetty edes sopivana.

Kommentit